Odbiór kart pracy

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, kontynuujemy zdalne nauczanie według podstawy programowej wychowania przedszkolnego, we wszystkich grupach,  poprzez stronę internetową przedszkola, wykorzystując karty pracy, które są bardzo pomocne i chętnie wykorzystywane przez dzieci i nauczycielki w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. W związku z tym prosimy rodziców o ich odbiór w następujących terminach:

31.03 i 1.04.(wtorek i środa) – w godzinach 15.00-17.00

Prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa:

1.Drzwi wejściowe będą otwarte.

2.Wchodzimy pojedynczo.

3.Materiały podaje pracownik przedszkola po podaniu grupy do której uczęszcza dziecko.

Przypominamy, że po materiały zgłasza się osoba zdrowa, nie poddana  kwarantannie i osoba , która nie kontaktowała się z osobami stanowiącymi zagrożenie,

Dziękujemy za zrozumienie.