Zapisy do przedszkola

ZAPISY  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Woli Rzędzińskiej informuje, że

nabór dzieci na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

Minister Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 17.03.2020 zaleca zmiany organizacyjne dotyczącą rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 korzystamy tylko z rekrutacji elektronicznej o której mowa w art. 130 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe. Dokumentację rekrutacyjną należy przesyłać w formie skanów na adres: przedszkole.sloneczne.wola@gmail.com

II ETAP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – rodzice dzieci zakwalifikowanych składają drogą elektroniczną  przedszkole.sloneczne.wola@gmail.com  potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola  (zał. nr 8 Regulaminu Rekrutacji) w terminie 6.04. – 14.04.2020 (bardzo prosimy o przestrzeganie terminu). 15. 04. zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Lista osób przyjętych —————- pobierz

Lista osób nieprzyjętych ———— pobierz

 

Prosimy o zapoznanie się z  REGULAMINEM REKRUTACJI

I ETAP

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola ——— pobierz

Oświadczenie o wielodzietności ————————   pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecipobierz

Oświadczenie – miejsce zamieszkania —————–    pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa ———— pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu —————————-  pobierz

————————————————————————————

Po przyjęciu dziecka do przedszkola:

Potwierdzenie woli ——— pobierz