Zapisy do przedszkola

ZAPISY  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej informuje,

że Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się

w dniach od 4.03.2024r. do 27.03.2024r.

Wnioski do zapisu dziecka do Przedszkola można pobrać wraz z oświadczeniami ze strony internetowej Naszego Przedszkola.

Wypełniony komplet dokumentów prosimy składać u Dyrektora Przedszkola.

 

II ETAP

10 kwietnia 2024r. do godz.12:00 podaje się do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 11 do 16 kwietnia 2024r. do godz. 15:00, rodzice kandydatów zakwalifikowanych, składają u Dyrektora Przedszkola potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w postaci pisemnego oświadczenia (zał. nr 8).

17 kwietnia 2024r. zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Prosimy o zapoznanie się z  REGULAMINEM REKRUTACJI

I ETAP

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola ——— pobierz

Oświadczenie o wielodzietności ————————   pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecipobierz

Oświadczenie – miejsce zamieszkania —————–    pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa ———— pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu —————————-  pobierz

————————————————————————————

Po przyjęciu dziecka do przedszkola:

Potwierdzenie woli ——— pobierz