ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Szanowni Rodzice! Informujemy, że dnia 3.09.2020 r. tj. w czwartek w ogrodzie przedszkolnym (w razie deszczu na korytarzu przedszkolnym) odbędzie się zebranie organizacyjne, w którym…

więcej

Ważne informacje!

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola!!! W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązuje schodzenie…

więcej

Przydział do grup

Szanowni Rodzice! Przydział dzieci do poszczególnych grup, znajduje się na listach wywieszonych na drzwiach budynku przedszkola.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drogie Przedszkolaki 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz decyzją MEN grupy przedszkolne mogą liczyć do 25 dzieci,…

więcej