Miesiąc: Sierpień 2020

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Szanowni Rodzice! Informujemy, że dnia 3.09.2020 r. tj. w czwartek w ogrodzie przedszkolnym (w razie deszczu na korytarzu przedszkolnym) odbędzie się zebranie organizacyjne, w którym może uczestniczyć tylko jeden rodzic (opiekun) bez dziecka. NIE PRZYPROWADZAMY DZIECI!…


Ważne informacje!

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola!!! W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązuje schodzenie się dzieci do przedszkola tylko do godziny 8.15!…


Przydział do grup

Szanowni Rodzice! Przydział dzieci do poszczególnych grup, znajduje się na listach wywieszonych na drzwiach budynku przedszkola.


Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drogie Przedszkolaki 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz decyzją MEN grupy przedszkolne mogą liczyć do 25 dzieci, dlatego wszyscy wychowankowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia, bez konieczności wcześniejszego telefonicznego/mailowego zgłaszania obecności dziecka. W związku z nieustającym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem opracowano i wdrożono procedury przeciwepidemiczne, z którymi prosimy, aby się Państwo…


Porady dla Rodziców Nowych Przedszkolaków

Witamy! Przekazujemy Państwu garść cennych rad, jak przetrwać z dzieckiem pierwsze dni w przedszkolu….