Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 435 C, z którym można się skontaktować dzwoniąc na nr 14 6793077 lub pisząc na adres:  sloneczne.wola@gmail.com
  2. Z inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: tomaszpilch@onet.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni,
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pozostałe informacje o prawach osób, których dane zostały utrwalone znajdują się na stronie internetowej administratora: www tomaszpilch@onet.pl