Kącik logopedyczny

Drodzy Rodzice!

Jednym z ważnych zadań przygotowania dziecka do szkoły jest kształtowanie jego prawidłowej mowy, gdyż to ona decyduje o rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym dziecka. Często dziecko z wadą wymowy unika odpowiedzi, aby nie narazić się na uwagi ze strony nauczyciela i kpiny ze strony kolegów. Wadliwa wymowa może powodować również błędy w pisaniu, co może zniechęcać dziecko do nauki, obniżać jego samoocenę. Dzieci te maja problemy z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie zaburzeniom wymowy oraz likwidowanie ich, zanim dziecko pójdzie do szkoły. Duży wpływ na rozwój mowy dziecka mają rodzice. Mówiąc do dziecka dostarczają mu wzorców prawidłowej wymowy, wzbogacają zasób słownictwa oraz kształtują słuch fonematyczny. Wszystko to odbywa się przez naśladownictwo.

Pozwólcie robić dziecku miny przed lustrem –  ćwiczcie język, wargi, policzki i żuchwę!

 • Nie rozdrabniajcie dziecku pokarmów, a nauczy się ono prawidłowo gryźć i połykać.
 • Bądźcie cierpliwii opanowani! Terapia często bywa długotrwała.
 • Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka !
 • Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś!
 • Ćwiczcie w domu, w samochodzie, na spacerze i podczas zabawy!
 • Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia!
 • Rozmawiajcie z dzieckiem!
 • Wysłuchajcie, co dziecko ma do powiedzenia!
 • Czytajcie dziecku  krótkie wierszyki, rymowanki, opowiadania, czasopisma dziecięce!
 • Ograniczcie oglądanie telewizji i gry komputerowe!
 • Aby usprawnić aparat mowy, wystarczy ćwiczyć z dzieckiem 5-10 minut dziennie według wskazówek logopedy.
 • Niezwykle ważna jest systematyczność w wykonywaniu ćwiczeń.
 • Im wcześniej zaburzenia mowy będą wykryte i ustalony zostanie  tok postępowania, tym terapia będzie skuteczniejsza.
 • Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie  w nauce.

Przykłady ćwiczeń logopedycznych do wykonywania z dzieckiem w domu: Porady logopedy