Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Obok codziennych zajęć /bezpłatnych/z dziećmi:

 • z mowy i myślenia
 • pojęć matematycznych
 • umuzykalnienia
 • zajęć ruchowych
 • plastyczno-technicznych
 • zajęć z logopedą – dzieci wymagające takiego wsparcia;

Organizowane są również:

 • religia
 • wycieczki
 • festyny rodzinne
 • spektakle teatralne
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjmowanych dzieci.