Rekrutacja – Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (6 kwiecień) oraz przyjętych i nie przyjętych (15 kwiecień) będą podane na stronie internetowej przedszkola (w zakładce rekrutacja) zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.