Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 600 – 830  Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne); Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe;

830 – 900      Śniadanie

900 – 1030    Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i prace w kąciku przyrody. Czynności higieniczno – porządkowe;

1030 – 1130 Religia, Język angielski;

1130 – 1200    Obiad;

1200 – 1415–  grupy młodsze – odpoczynek poobiedni (leżakowanie).

1230 – 1400–  grupy starsze – relaksacja przy muzyce; bajkoterapia, zabawy tematyczne, wg zainteresowań; zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prace gospodarcze, porządkowe, obserwacja przyrody. Czynności higieniczno – porządkowe;

1400 – 1430 Podwieczorek;

1430 – 1700 Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w kołach zainteresowań. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).