Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: Dominika Krzak

Zastępca: Katarzyna Maślanka

Sekretarz: Katarzyna Duda

Skarbnik: Justyna Ciochoń

Członkowie:

  • Maria Kulinowska
  • Justyna Kowalska
  • Gabriela Tarczyńska – Grzyb
  • Iwona Chochołowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marcin Sitko

Członkowie:

  • Barbara Preis
  • Karolina Powroźnik
  • Natalia Kamińska
  • Magdalena Szarek