Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: Ewa Wencel

Zastępca: Danuta Maślanka

Sekretarz: Małgorzata Stankowska

Skarbnik: Żaneta Chudzikiewicz

Członkowie:

  • Katarzyna Pierzchała
  • Agnieszka Kiełtyka
  • Karolina Paździoch-Nytko
  • Elżbieta Sitko-Figaś

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Magdalena Orlof

Członkowie:

  • Beata Marszałek
  • Sylwia Wiśniowska
  • Katarzyna Rysak
  • Anna Lazarowicz