Rekrutacja – ważna informacja!!!

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają do skrzynki umieszczonej w przedsionku przedszkola, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola (zał. nr 8 Regulaminu Rekrutacji)

w terminie od 1 kwietnia 2022r. do 7 kwietnia 2022r

Wskazany termin jest terminem ostatecznym złożenia potwierdzenia woli

8 kwietnia zostanie podana lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.