INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

Dzisiejsza sytuacja zaistniała w związku z bardzo dużą liczbą wymogów

które placówka jest zobowiązana wypełnić,

aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dzieciom, rodzicom oraz pracownikom.

Pracownicy przedszkola robią wszystko,  aby przyspieszyć ten proces.

Rodzice! aby uniknąć kolejki przed przedszkolem prosimy o przyprowadzanie

i odbiór dzieci w godzinach zadeklarowanych we wniosku zapisu do przedszkola!

Nie później niż o 8.15.