Grupa I – Żabki

Pamiętamy 31 października, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, przedszkolaki z grupy ,,Żabki” zapaliły znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza.