Dziękujemy

Szanowni Rodzice serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w   niesienie pomocy dla Ukrainy.

Przyniesione przez Was dary zostały spakowane i przekazane potrzebującym.

Za ten piękny i szlachetny gest,  jeszcze raz serdecznie dziękujemy!