Bardzo ważna informacja!!!

Dla rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola

Szanowni Państwo bardzo prosimy o zapoznanie się z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

oraz PROCEDURAMI  ZWIĄZANYMI Z COVID-19, które znajdziecie państwo w zakładkach strony głównej naszego przedszkola.

Dotyczą one bardzo ważnych spraw dotyczących organizacji opieki w przedszkolu w czasie trwania epidemii oraz procedur postępowania z dzieckiem w przypadku podejrzenia zakażenia.

Zapoznanie z tymi informacjami jest konieczne!