Zabawy w czasie wolnym

Zabawa zajmuje centralne miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Jest ona tak silną i trwałą potrzebą dziecka jak potrzeba pokarmu, ruchu, towarzystwa innych dzieci. Nie ulega wątpliwości, iż wpływ zabawy na rozwój i proces nauczania dziecka jest ogromny. To właśnie zabawie dziecko zawdzięcza wiadomości o ludziach, o ich zawodach, o obyczajach i zachowaniu. Rozwijają swoją wyobraźnię i inwencję twórczą. Tak właśnie dzieci z grupy III organizują sobie czas zabawy dowolnej, tworząc domki i namioty, integrując się wzajemnie.