Ważne informacje!

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola!!!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązuje schodzenie się dzieci do przedszkola tylko do godziny 8.15!

Dzieci są odbierane od rodziców przez personel przedszkola (wchodzi tylko rodzic z dzieckiem, które jest pierwszy raz w przedszkolu). Bardzo prosimy o przestrzeganie godziny, do której przyprowadzacie Państwo dzieci do placówki.

Ramowy rozkład dnia

 600 – 830 –       Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne); Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe;

830 – 900 –        Śniadanie

 900 – 1030 –     Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i prace w kąciku przyrody. Czynności higieniczno – porządkowe;

1030 – 1130 –  Religia

 1130 – 1230   Obiad;

 1200 – 1415    grupy młodsze – odpoczynek poobiedni (leżakowanie).

 1230 – 1400    grupy starsze – relaksacja przy muzyce; bajkoterapia, zabawy tematyczne, wg zainteresowań; zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prace gospodarcze, porządkowe, obserwacja przyrody. Czynności higieniczno – porządkowe;

 1400 – 1430 –  Podwieczorek;

 1430 – 1700 –  Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w kołach zainteresowań. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).