Warzywny teatrzyk

Dzieci z Grupy IV – Pszczółki – przygotowały Kukiełki warzywne, którymi później pokazały piękne przedstawienie.