Warsztaty w Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Wycieczki do siedziby Straży Pożarnej stały się już  u nas w Przedszkolu tradycją.  Co roku  wiosną,  nasze przedszkolaki uczestniczą w spotkaniu ze strażakami. Dwie grupy przedszkolne – „Motylki”  i  „Biedronki” odwiedziły remizę strażacką w Tarnowie.

Celem wycieczki  było:

  • zapoznanie z praca strażaka,
  • wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu,
  • uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia,
  • przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez wszystkich pełniących dyżur strażaków. Już na samym początku zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.

Mogliśmy obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi,  wypadków drogowych lub innych katastrof. Mogliśmy też obserwować ćwiczenia strażackie  oraz  przy pomocy dzielnych strażaków przećwiczyć umiejętność lania wody ze strażackiego hydrantu.

Na koniec przedszkolaki oglądały prezentacje i powtórzyliśmy wszystkie zdobyte informacje, numery alarmowe i jak zachować się w trudnej sytuacji.