„Szkoła do hymnu”

Nie tylko szkoły, ale również nasze przedszkole włączyło się do tej akcji. Uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele w całej Polsce 8 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali hymn narodowy. Całe przedszkole wraz z chętnymi rodzicami z grupy IV, którzy w tym dniu gościli w naszej placówce wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”. Dzieci pięknie i dumnie prezentowały się, odświętnie ubrane, z przypiętymi do piersi własnoręcznie wykonanymi kotylionami. Takie ogólnopolskie akcje kształtują u naszych dzieci kluczowe kompetencje społeczno- obywatelskie.