Święto Flagi w naszym przedszkolu

„Biało-czerwone ABC” – pod takim hasłem 28 kwietnia odbyła  się lekcja patriotyzmu w naszym przedszkolu. O znaczeniu symboli i barw narodowych, o Mazurku Dąbrowskiego, o wartościach patriotycznych opowiedziała najmłodszym przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Pani Wiesława Mitera. Każdy mały patriota otrzymał biało-czerwoną chorągiewkę, słodki upominek wraz z edukacyjną ulotką o symbolach narodowych. To było bardzo pouczające spotkanie. Dziękujemy