Spotkanie ze strażakami

15 czerwca gościliśmy w naszym przedszkolu strażaków z OSP w Woli Rzędzińskiej. Wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru, sposoby alarmowania służb ratowniczych. Przedstawiciele straży zaprezentowali naszym wychowankom  specjalne ubranie i sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych. Podopieczni z wielką radością przymierzali ubiór strażaka. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Przedszkolaki miały również możliwość zobaczenia z bliska wozu strażackiego i sprzętu znajdującego się w nim. Wielką frajdą dla naszych maluchów było lanie wody z węży strażackich. Na zakończenie miłego spotkania goście poczęstowali dzieci cukierkami, a Pani Dyrektor serdecznie podziękowała strażakom i zaprosiła do naszego przedszkola za rok. Wszystkim strażakom życzymy wielu sukcesów i dziękujemy za trud i ofiarną służbę.