Rekrutacja – ważna informacja

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą dostępne do wglądu w placówce przedszkola od dnia 31 marca 2021r. zgodnie z regulaminem.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli zapisu dziecka (załącznik nr 8) w dniach 6-14.04.2021r. do skrzynki rekrutacyjnej. Brak złożenia w/w potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z przyjęcia dziecka do przedszkola.