Rekrutacja – ważna informacja!!!

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

(zał. nr 8 Regulaminu Rekrutacji)

w terminie od 13 kwietnia 2023r. do 17 kwietnia 2023r

Wskazany termin jest terminem ostatecznym złożenia potwierdzenia woli

18 kwietnia zostanie podana lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.