Rekrutacja – potwierdzenie

Szanowni Państwo przypominamy, że  rodzice dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 przesyłają uzupełnione potwierdzenie woli (zakładka zapisy do przedszkola) do dnia 14.04 w formie skanu lub zdjęcia –  zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.