Pożegnalne spotkanie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców serdecznie zapraszają

dzieci kończące przedszkole wraz z jednym Rodzicem na pożegnalne spotkanie,

które odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym w dniu 24 czerwca (środa) o godz. 15.30.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.