Pamiętamy

Z okazji Święta Zmarłych odwiedziliśmy groby żołnierzy,

którzy zginęli podczas wojny.

grób grób grób

grób grób grób

grób grób grób

grób grób grób

grób grób grób

grób grób grób

grób grób