Pamiętamy

Listopadowe dni są okazją do odwiedzenia grobów. Tradycją stało się, że nasze przedszkolaki idą pod pomnik żołnierzy, którzy polegli za wolność Ojczyzny. W ten sposób kształcimy u dzieci  kompetencje kluczowe społeczne i obywatelskie.  W tym roku zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy, oddaliśmy hołd minutą ciszy i modlitwą.