Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej

Przedszkolaki odwiedziły Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. Dzieci przedstawiły „Legendę o Toruńskich Piernikach” oraz zaśpiewały piosenkę. Radość osób przebywających w DPS-ie była wielka. Słowa podziękowania były dla dzieci wielka nagrodą za włożony trud. Dziękujemy wszystkich za włożona pracę i zaangażowanie w zorganizowanie wyjazdu.