Nasze przedszkolaki w ogólnopolskich konkursach plastycznych

Mamy zaszczyt ogłosić, iż bardzo wiele naszych przedszkolaków brało udział w konkursach plastycznych. Wszystkie dzieci, które przygotowały pracę, otrzymały dyplom i nagrodę. Serdecznie gratulujemy: Aleksandrze Czupryna, Helenie Maślanka, Karolinie Rysak, Karolinie Pacura, Wiktorii Śliwa, Darii Drwal, Konradowi Armatys, Kajetanowi Ciochoń, Piotrowi Chudzikiewicz, Wiktorowi Gawron, Adamowi Kiełtyka.

Życzymy dalszych sukcesów!!!