Nasi Dzielni Strażacy

Gościliśmy dzisiaj Naszych Dzielnych Strażaków z OSP w Woli Rzędzińskiej. Strażacy zaprezentowali nam swoje umiejętności i sprzęt do gaszenia pożarów. Komendant Straży Pan Sebastian Guzik opowiedział nam wiele ciekawych historii z życia strażaków. Mogliśmy sami użyć węża strażackiego oraz wejść do samochodu. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas, dziękujemy za pracę i gratulujemy z okazji pięknej, bo już 110 rocznicy istnienia jednostki.