Mieszkamy w Europie

Dnia 9 listopada odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia prowadzone przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów, który działa przy firmie euroPiM s.c. M.P.Kłusek prowadzone przez rodzica Piotra Kłusek. Zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy dzieci na temat Europy oraz Unii Europejskiej. Serdecznie dziękujemy!