Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

25 lutego w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności. Spotkali się na nim przedstawiciele rządu i władz samorządowych oraz seniorzy i dzieci z naszej Gminy Tarnów z Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik, Wicestarosta powiatu tarnowskiego Jacek Hudyma, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz przedstawiciele samorządów realizujących programy na rzecz rodzin, lokalnych placówek kulturalnych i oświatowych, seniorzy z dziennych domów i Klubów Senior+, dzieci z naszego  przedszkola – grupa IV i V, uczestnicy zajęć realizowanych w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Pracownicy OHP oraz uczestniczki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zadbali o bezpieczeństwo i atrakcje dla najmłodszych – dzieci z Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej. Podczas spotkania odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy, występy Klubu Seniora z gminy Wietrzychowice oraz inscenizacja patriotyczna zaprezentowana przez dzieci z grupy IV, które wykazały się ogromną odwagą i profesjonalizmem. Dostarczyły swoim występem dużo radości seniorom, ukazały się łzy wzruszenia i dumy.