Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszym przedszkolu

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym  20 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. We wszystkich grupach odbyły się tematyczne zajęcia na których dzieci wypowiadały się na temat swoich praw i obowiązków.