Mali Odkrywcy

Przedszkolaki z grupy I „ŻABKI”  odkrywały w sobie cechy prawdziwego badacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy i eksperymenty badawcze. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach podczas którego badały właściwości wody. Tego typu zajęcia są wspaniałą okazją do rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci. Prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków; przyczynia się do rozwijania myślenia przyczynowo -skutkowego oraz ćwiczenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości.