Mali Giganci

W niedzielę 22 września przedstawicielki naszego przedszkola uczestniczyły w XII Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach. W przeglądzie wzięło udział jedenaście placówek z terenu gminy Tarnów. Dzieci  zaprezentowały swoje  talenty. Jury w składzie Ewa Sojat – wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Katarzyna Biel – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów oraz Stanisław Jędrzejczyk drugie miejsce przyznali naszym dziewczynkom za taniec „Walc kwiatów”.

Gratulujemy naszym przedstawicielkom z grupy mrówek za tak piękne reprezentowanie naszego przedszkola.