Kupujemy to co dobre – cz. 3

Na zakończenie projektu podsumowaliśmy wiedzę podczas zajęć „Kupujemy to co dobre”. Dzieci miały możliwość kształtowania umiejętności pracy zespołowej, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, rozwijania logicznego myślenia. Budowaliśmy przestrzenną wieżę na podstawie wzoru i legendy zawierającej zaszyfrowane informacje, układaliśmy przy pomocy symboli graficznych – kod, uwzględniający podane w zadaniu warunki.