INFORMACJA

Zgodnie z decyzją Rządu z dnia 25.03.2021 r. wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców przedszkole będzie nieczynne od dnia:

29.03.2021r. do 9.04.2021 r.

W związku z tym przechodzimy na zdalne nauczanie według podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach poprzez maila grupowego. Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Istnieje możliwość zapewnienia opieki dla dzieci rodziców pracujących w służbach: medycznych i porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej), jeśli nie ma możliwości zapewnienia opieki w domu. Jeżeli jest taka potrzeba prosimy o zgłoszenie do dnia 26.03 do godz. 12.00  do nauczycieli na maila grupowego w celu przygotowania harmonogramu i organizacji pracy przedszkola.