„Ulica w mieście”- makieta

Dzieci z grupy Mrówek przez cały tydzień poznawały zasady ruchu drogowego,

a na koniec wspólnie wykonały makietę ulicy.