Grupa I – Żabki

Grupa Żabki zakładała zielony kącik.