Dyżur wakacyjny

Informacja

Dyrektor Przedszkola informuje, że dyżur wakacyjny za zgodą  Organu Prowadzącego

i  w porozumieniu z Radą Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się  w miesiącu lipcu.

Zapisy na dyżur  będą w okresie od 20.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą u wychowawców grup  tylko w wyżej wymienionym terminie