Dyżur wakacyjny

Informacja

Dyrektor Przedszkola informuje, że dyżur wakacyjny za zgodą  Organu Prowadzącego

i  w porozumieniu z Radą Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się  w miesiącu lipcu.

Zapisy na dyżur  będą w okresie od 7.03.2022 r. do 18.03.2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą u wychowawców grup  tylko w wyżej wymienionym terminie